Školiace stredisko

Akreditované kurzy

Školenia VZV

Súčasťou našej firmy je akreditované školiace stredisko, ktoré má oprávnenie č. VVZ – 0347/09-06.1 a vykonávame


  • základné školenia obslúh motorových vozíkov
  • aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov
  • školenie prebieha teoretickou a praktickou etapou kurzu
INFORMÁCIE K REALIZOVANÝM KURZOM
OSVEDČENIA A CERTIFIKÁTY
Kontakt